Náš farmársky program

Náš vlastný udržateľný model získavania zdrojov nám umožňuje sledovať kakaové bôby až k ich pôvodnému zdroju. Vďaka tomu môžeme podporovať farmárov, ich rodiny a komunity v danej oblasti podľa ich špecifických miestnych potrieb.

 

 

 

Vysokokvalitné kakaové bôby sú srdcom našich čokolád

 

Spoločnosť Lindt & Sprüngli prijíma zodpovednosť za všetky etapy: od výberu kakaových bôbov až po výrobu finálnych čokoládových produktov. To znamená, že čokoládu vyrábame tzv. „od bôbu po tabuľku“. Chápeme, že skutočne zmysluplný vplyv na miestne podmienky máme len vtedy, keď presne vieme, odkiaľ kakaové bôby pochádzajú, kto ich pestuje a ako sa šľachtia. Presne preto sme vytvorili vlastný program udržateľnosti zameraný na kakaové bôby - farmársky program spoločnosti Lindt & Sprüngli.

 

Pýšime sa tým, že v čokoládach používame kakaové bôby z nášho farmárskeho programu. Od roku 2020 pochádza 100 % kakaových bôbov z vystopovateľných zdrojov, ktoré externe preverila nezávislá tretia strana. Ide o významný krok k dosiahnutiu nášho cieľa, že do roku 2025 chceme získavať všetky kakaové produkty (bôby, maslo, prášok) prostredníctvom udržateľných programov.

Detailný prehľad nášho farmárskeho programu

Farmársky program spoločnosti Lindt & Sprüngli pozostáva zo štyroch pilierov

Pilier č. 1 – vystopovateľnosť a organizácia farmárov

Pilier č. 2 – školenie a odovzdávanie vedomostí

Pilier č. 3 – investície do rozvoja farmárov a komunity

Pilier č. 4 – overovanie a neustály pokrok

Ďalšie informácie o krokoch, ktoré robíme na zlepšovanie životov našich farmárov, ich rodín a komunít, nájdete na našej webovej lokalite zameranej na farmársky program.

Ďalšie informácie
Children receiving an education.

PRÍSTUP NA VZDELANIE

Od roku 2008 spoločnosť Lindt & Sprüngli zrekonštruovala 33 škôl v prospech 4 862 detí.

BEZPEČNÝ PRÍSTUP K ČISTEJ VODE

PODPORA FARMÁROV A ICH RODÍN

V rámci farmárskeho programu spoločnosti Lindt & Sprüngli pracuje s pestovateľmi kakaových bôbov približne 443 nadšených terénnych školiteľov.

Clean and safe water access

Empowerment through education

Support for farmers and their families

Protecting the planet

Udržateľné zdroje lieskových orechov

Hlavnou prísadou niektorých našich čokoládových produktov sú celé nespracované lieskové orechy. Získajte informácie o tom, ako sa snažíme zaručiť, že všetky naše lieskové orechy pochádzajú z udržateľných programov.

Certifikácia na preukázanie udržateľnosti pestovania palmového oleja (RSPO)

Chápeme, aký vplyv môže mať nekontrolovaná kultivácia palmového oleja na dažďové pralesy a biodiverzitu. Neustále preto monitorujeme používanie palmového oleja v našich produktoch a zaväzujeme sa nakupovať výlučne udržateľný palmový olej s certifikátom RSPO.

Recyklovateľné balenie

Snažíme sa dosiahnuť rovnováhu medzi vizuálne lákavým balením a kvalitatívnymi aspektmi ochrany produktov. Keď je to možné, vždy sa snažíme zmenšovať balenia a používať recyklovateľné materiály.

Znižovanie emisií CO2

Energia sa spotrebúva v rôznych fázach výroby čokolády, napríklad na ohrievanie, chladenie a prepravu. Pri všetkých týchto postupoch môžu vznikať emisie skleníkových plynov. Zaväzujeme sa vytvoriť vedecky podložený cieľ zameraný na emisie z celého nášho hodnotového reťazca a z dlhodobého hľadiska chceme dosiahnuť čisté nulové emisie.