Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Hovorte o svojich obavách

Úvod

V spoločnosti Lindt & Sprüngli sme sa zaviazali, že budeme podnikať spravodlivo a čestne a budeme rešpektovať zákony a naše hodnoty. Rovnako podobné správanie očakávame aj od všetkých tretích strán, ako sú dodávatelia, a subdodávatelia, s ktorými spolupracujeme na podpore našej každodennej činnosti. Takéto záväzky a očakávania sú uvedené v kódexoch správania spoločnosti Lindt & Sprüngli (obchodný a dodávateľský) a v kľúčových politikách, ako je politika ľudských práv a politika Speak Up.

Nižšie uvedené informácie opisujú, kedy, kto a ako môže využiť linku Speak Up, čo sa stane po tom, ako nám oznámite svoje obavy, a ďalšie dôležité informácie.

Kedy použiť linku Speak Up

Ak zažijete, vidíte alebo ste informovaní o incidente alebo okolnostiach, ktoré sa stali alebo o ktorých sa domnievate, že sa môžu stať, a ktoré nie sú v súlade s našimi kódexmi správania, zásadami, zákonmi a predpismi, odporúčame vám, aby ste sa ich najskôr snažili vyriešiť s kontaktnou osobou v spoločnosti Lindt & Sprüngli. Ak sa domnievate, že váš problém zostáva nevyriešený, a/alebo ak si želáte podať anonymné hlásenie, informujte sa o svojom probléme prostredníctvom linky Lindt & Sprüngli Speak Up. Týka sa to napríklad konania, ktoré predstavuje riziko alebo porušenie ľudských práv, ako sú zdravotné a bezpečnostné riziká, obťažovanie a diskriminácia na pracovisku a obavy týkajúce sa životného prostredia. Môže sa použiť aj na vyjadrenie obáv týkajúcich sa nezákonných trestných činov, ako je napríklad úplatkárstvo. 

Kedy linku Speak Up nepoužívať

Linka Speak Up by sa nemala používať v nasledujúcich prípadoch:

 • sťažnosti súvisiace s prácou, ako sú nezhody medzi zamestnancami, pozastavenie alebo ukončenie pracovného pomeru. V prípade takýchto záležitostí by ste sa mali obrátiť na zástupcu personálneho oddelenia, ak je to vhodné;
 • nahlasovanie otázok týkajúcich sa zdravia, bezpečnosti alebo majetku;
 • nahlásenie sťažností alebo otázok spotrebiteľov. Pozrite si časť "kontaktujte nás" na webovej stránke príslušnej krajiny spoločnosti Lindt & Sprüngli.

Kto môže využiť linku Speak Up

Môžu sa na ňu obrátiť osoby, zástupcovia komunít a organizácií, aby upozornili na problémy, ktoré sa týkajú nášho podnikania a dodávateľského reťazca. Patria sem okrem iného zamestnanci a pracovníci spoločností Lindt & Sprüngli, jej dodávatelia a obchodní partneri, členovia komunity.  

Ako používať linku Speak Up

 1. Ak chcete upozorniť na problém, môžete nás kontaktovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku na bezplatnom telefónnom čísle alebo kliknutím na tento odkaz poskytnúť písomné hlásenie.
 2. Naša linka Speak Up Line je v súčasnosti k dispozícii v 19 jazykoch.
 3. Poskytnite nám toľko informácií o probléme, koľko môžete a koľko vám vyhovuje.
 4. Ak sa na to cítite, uveďte svoje meno a kontaktné údaje. Pomôže nám to pri vyšetrovaní problému. 
 5. Problém môžete nahlásiť aj anonymne, bez uvedenia svojho mena alebo kontaktných údajov, hoci to môže obmedziť našu schopnosť plne ho prešetriť.
 6. Dostanete identifikačné číslo sťažnosti - je dôležité, aby ste si toto identifikačné číslo poznačili, aby ste mohli komunikovať a dostávať aktualizácie.

Nasledujúci diagram znázorňuje priebeh prípadu od jeho prijatia až po oznámenie konečného rozhodnutia:

Speak Up - The journey of your report

Ako organizujeme našu linku Speak Up

 • Naša linka Speak Up je bezplatná. 
 • Náš proces je bezpečný a možno mu dôverovať. 
 • Naším cieľom je, aby bol prístupný.
 • Máme zavedený spoľahlivý proces na zabezpečenie dôvernosti vašej identity a komunikácie a postupy na ochranu údajov. 
 • Za našu linku Speak Up Line zodpovedá oddelenie Group Compliance, ktorému pomáha osoba poverená riadením vyšetrovania. Tieto osoby sú nestranné a používajú rodovo citlivý prístup.
 • Osoby, ktoré prostredníctvom našej linky Speak Up Line oznámia svoje skutočné obavy, by nemali byť znevýhodňované ani vystavené žiadnej forme vyhrážok, odplaty alebo trestu. Ak sa domnievate, že by ste mohli byť ohrození, obráťte sa na compliance@lindt.com, schránku, ku ktorej má prístup a ktorú spravuje skupina Compliance. Upozorňujeme, že ak podáte správu týmto spôsobom, vaša e-mailová adresa bude známa spoločnosti Group Compliance. Prípadne môžete nahlásiť nový prípad na linke Speak Up, aby ste si zachovali anonymitu. 

Čo sa stane po nahlásení

Vaša obava sa bude riadiť naším nižšie uvedeným postupom. Dôverným spôsobom vám oznámime, že vaše obavy boli prijaté. Potom dostanete aktuálne informácie a po zvážení vašich vyjadrených obáv vám bude oznámené konečné rozhodnutie. V prípade potreby budú prijaté vhodné opatrenia na nápravu problému. Zabezpečenie dôvernosti a anonymity je pre nás dôležité aj po ukončení postupu podávania sťažností.

Súhrnný postup

 

Zrieknutie sa zodpovednosti za preklad

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa presného významu informácií uvedených v preklade, pozrite si oficiálnu anglickú verziu, kde nájdete vysvetlenie.